Vi är en allmänpraktiserande juristbyrå med fokus på familjerätt, socialrätt och processföring i förvaltningsrättsliga och allmänna domstolar.

Förvaltningsrättsliga ärenden är då stat, kommun eller en myndighet tar beslut som på något sätt berör medborgare, oavsett om det handlar om privatperson eller ett företag. Det kan handla om allt från olika former av tvångsvård, exempelvis omhändertagande av utsatta barn eller missbrukare, till migrationsrätt, tillståndsgivning eller bidrag av olika slag.

Gällande allmänna domstolar handlar ett dylikt ärende exempelvis om olika typer av tvistemål, allt från ekonomiska tvister till ärenden om vårdnad, boende och umgänge för barn. Vi arbetar även med de flesta former av familjerättsliga avtal, så som äktenskapsförord, testamenten, gåvobrev och framtidsfullmakter.