DropInGolf

Drop In Golf

DropInGolf är en app som hjälper golfklubbar att använda starttider till sin fulla kapacitet, samt erbjuder sina medlemmar fler och snabbare möjligheter att komma ut på banan. Spelare som vill gå ut på banan meddelas av spelare på första nio om de ska fortsätta sin ronda eller inte.

Statistik visar att cirka 1/3-del av alla starttider går till niohålsronder, detta möjliggör många spelmöjligheter som i nuläget inte tas vara på. För att motivera spelare till att meddela när de endast ska spela nio hål finns det även ett poängsystem där spelare tilldelas poäng vid varje meddelad avgång. Dessa poäng kan sedan användas till att spela på andra banor som är kopplade till DropinGolf, eller till erbjudanden i klubb restaurangen.

0727-10 81 19 hannes.rydell@dropingolf.com dropingolf.com