Elisabeth Werngren Illustration

En bild säger mer än tusen ord – vad vill du berätta?

Ordet illustration kommer från latinets illustro som betyder upplysa eller bestråla. Med mina illustrationer vill jag inte bara förklara samband, utan även beröra och väcka känslor av glädje, nyfikenhet eller undran. Enligt mig ska en bild berätta något och jag håller därför mitt bildmanér tydligt och enkelt.

  • Symboler
  • Relationer
  • Känslor
  • Vård & hälsa
  • Läromedel
  • Berättelser

Vilket är bästa sättet att förklara en arbetsprocess? Kan man göra en bild av en relation? Hur symboliserar man en känsla? Jag hjälper dig när du vill visa något som inte låter sig beskrivas så enkelt.

Kom och hälsa på så kan vi prata om dina projekt över en kopp kaffe.

0705-85 97 74 elisabeth.ill@telia.com elisabethwerngren.se