Vi erbjuder företag, föreningar och organisationer olika tjänster inom miljö och sport.

En stor del av företaget har lång erfarenhet inom miljösidan. I dagsläget har vi uthyrd personal och konsulter där vi driftar anläggningar inom återvinning, tester, sortering samt kontroller. Sedan 2006 har vi driftansvaret för El-Kretsen ABs analysanläggning i Arboga. Vi utför även konsultarbeten åt Arbetsmarknadsverket (Arboga Kommun) och deras elektronikåtervinning.

Om du ser statistik på elavfall inom Sverige är det stor chans att den kommer från vår analysanläggning i Arboga. Hit kommer omkring två procent av all insamlad småelektronik för att bli till statistik och därmed kunskap. Kunskapen använder vår kund för att landets förbehandlare ska få rätt ersättning för sitt arbete, men också för att se hur vårt elavfall förändras över tid. Bland annat gör vi löpande mätningar på materialslag, snittålder och vikt per produkt.

Vi erbjuder även olika utbildningar med koppling till innebandy i Sverige och internationellt. Vi har i flera år stöttat nya länders utveckling med utbildningsinsatser.

076-803 44 00 christer@exse.se exse.se