Finansiell information i alla former

Vi presenterar och gör finansiell information mer tillgänglig på många sätt. Särskilt för kommuner, som vi är djupt förtrogna med.

På språksidan gör vi allt från korrekturläsningar över till omfattande genomgångar och bearbetningar i mycket nära samarbete med kunden. Allt för att få texten både innehållsrik, tydlig och kort. Och leva upp till Språklagens krav. (Många grundtexter är tyvärr långa, utan att för den skull vara vare sig innehållsrika eller tydliga.) Vi skriver också nya sammanfattande texter, exempelvis till olika former av kortversioner.

På layoutsidan arbetar vi både med webblösningar och tryckt material. Vi har utvecklat effektiva trygga metoder som gör att man smidigt kan omvandla en webb-lösning till ett tryckt material eller tvärtom – ett tryckt material till en webblösning. För att möte kraven från tillgänglighetslagstiftningen innefattar våra lösningar bland annat talande webb och särskilda ljudfiler för att göra visuellt orienterat material tillgängligt för personer med funktionsvariation.

Vårt ebb-arbete omfattar också olika former av kortversioner av årsredovisningar.

Finansiell information produceras ofta med snäva tidsramar och strikta tidplaner. För att möta det har vi utvecklat interna systematiska metoder för att säkerställa trygghet, kvalitet och säkra leveranstider.