Ett annorlunda flygbolag som aldrig har flugit till Mallorca

MAF – Mission Aviation Fellowship – är ett annorlunda flygbolag, vars uppdrag är att flyga lätta flygplan i utvecklingsländer, så att folk i isolerade områden kan få den hjälp de behöver.

Sedan 1945 har våra plan målmedvetet, år efter år, dag efter dag, förmedlat hjälp och hopp till utsatta människor. Var tredje minut startar eller landar ett MAF-plan någonstans i världen. Dessa flygningar möjliggör det ytterst viktiga arbetet som genomförs av utvecklings-, hjälp- och missionsorganisationer och andra nationella grupper. Medicin, sjukvårdsteam, ambulansflyg och katastrofhjälp når ut till många behövande.

”Att få finnas med i detta hus och andas in kreativitet berikar. I synnerhet när vi inom MAF till vardags jobbar med att berätta om människors kamp för överlevnad.” – Anders Hällzon, MAF

Det är till stor del gåvor från enskilda personer som möjliggör dessa flygningar. I Sverige är MAF en registrerad biståndsorganisation med ett 90-konto som kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

0703-246 246 anders.hallzon@maf.se maf.se