Vill du prestera bättre i din roll? Känner du dig stressad? Har du en gnagande känsla av att ”är det såhär livet blev”? Har du utmaningar som samarbetet inom ledningsgruppen eller mellan medarbetare? Vill du ha ett bollplank på hur du kan utvecklas och även få en bättre balansering i livet? Älskar du personlig utveckling? Vill du ge dina medarbetare möjligheten till personlig utveckling?

Känner du igen dig?

Det finns många anledningar till att jag kontaktas och ett samarbete startas. Men gemensamt är att det finns en önskan om en förändring. Jag heter Maria Fridberg och driver företaget Orbitera Consulting där fokus är att utmana och stötta dig i din personliga utveckling. Mitt arbete kvalitetssäkras genom att jag är certifierad enligt ICF (International Coaching Federation) där kontinuerlig utbildning och etiska riktlinjer genomsyrar mitt tjänsteerbjudande. Med mig vid din sida får du någon som utmanar dig, dina tankar och dina sanningar. Det kommer ibland kännas jobbigt. Men jag gör det med ett stort hjärta och jag lovar att vi kommer även ha roligt och skratta massor.

Jag finns här för att stötta dig med:

  • Coaching
  • Facilitering av chefsutveckling
  • Ledningsgruppsutveckling
  • Mentorskap