Sista Nio är golfappen som hjälper golfare att utnyttja starttider till sin fulla kapacitet, genom att göra det möjligt för golfare att meddela när de spelat nio hål. Andra spelare har då möjlighet att ta över platserna från hål tio.

»Sista Nio kommer göra att golfen når en större målgrupp både i Sverige och Europa.«

– Mathias Grönberg, före detta golfproffs på PGA och Europa-touren

Enligt Amerikanska golfförbundet används cirka en tredjedel av starttiderna till niohålsspel. Detta innebär att ⅓ av starttiderna endast används till 50 % av sin kapacitet. Samtidigt är starttider den mest värdefulla tillgången som en golfklubb besitter och det som skapar intäkter, liksom spelmöjligheter för golfare. Sista Nio gör det möjligt att maximera de potentiella intäkterna samt spelmöjligheterna från varje starttid.

Fördelar med Sista Nio:

  • Bättre tillgänglighet på golfbanan
  • Mer intäkter för golfklubben
  • Billigare golf
0727-10 81 19 info@sistanio.se sistanio.se