Vi älskar att skapa mötesplatser för ökad kunskap inom dryckens värld

Intresset för vin, öl och sprit har ökat markant de senaste 10 åren och därmed intresset för smakkombinationer och innehåll. Vi har blivit mer medvetna och vill veta vad det är vi dricker, allt från odling till tillverkning och efterfrågan på drycker som är hantverksproducerade och ekologiska ökar stadigt. Vi på Svenska Dryckesmässor är en del av detta då vi är med och skapar möten som förmedlar just kunskap om vad vi dricker.

”Vi har sedan starten växt med nya mässor varje år och är idag Sveriges största arrangör av dryckesmässor.”

– Stanley Wong, VD Svenska Dryckesmässor

Eftersom Svenska Dryckesmässor arrangerar mässor i flera stora städer i Sverige så är Örebro en strategisk bra stad att verka i. Att vi har valt just Creative House som verkstad är vi mycket glada för! Det finns många goda kompetenser i huset som vi gärna tar vara på och använder oss av.