Teckenpedagogerna är en ideell förening som arbetar för att ta fram utbildningsmaterial på teckenspråk. Pedagogiskt material på teckenspråk är en stor brist i Sverige idag och vi vill vara en plattform för alla som undervisar i och om teckenspråk. Vi arbetar ideellt och i projektform. Under 2017-2020 ligger vårt fokus på ett utbildningsmaterial i svenska för nyanlända döva unga och vuxna.

Alla som är intresserade av teckenspråk är välkomna att ta del av vårt utbud – lättillgängligt och kostnadsfritt.

info@teckenpedagogerna.se teckenpedagogerna.se