TelliQ säljer tjänster och lösningar, som ger beslutsstöd, förenklar vardagen och ökar lönsamheten för företag där fordon, maskiner och anläggningar utgör en viktig del av verksamheten.

Vår affärsidé baseras på ett växande behov och efterfrågan av elektroniska körjournaler, positioneringstjänster och kontroll över användande av fordon och maskiner. Med TelliQ´s tjänster kan kunden öka sin lönsamhet genom effektivare hantering av sina resurser och sin tid.

0589-123 70 info@telliq.com telliq.com