Västanviks Folkhögskola

Västanviks Folkhögskola

Vastanviks Folkhogskola

Det som skiljer Västanviks folkhögskola från andra folkhögskolor är att skolan erbjuder en teckenspråkig miljö där alla använder teckenspråk. Skolan vänder sig till teckenspråkiga döva/hörselskadade från hela Sverige och andra länder som vill komplettera sina tidigare studier. Skolan har även vissa yrkesutbildningar för döva/hörselskadade. Det finns också kurser och utbildningar som vänder sig till hörande som anknyter till teckenspråket.

0247-641 30 info@vastanviksfhs.se vastanviksfhs.se