Teckenpedagogerna

Teckenpedagogerna är en ideell förening som arbetar för att ta fram utbildningsmaterial på teckenspråk. Pedagogiskt material på teckenspråk är en stor brist i Sverige […]

Read More