Young Professionals - Creative House

Young Professionals

Ett nätverk

för unga & drivna

Young Professionals finns till för drivna personer under 30 år. Här spelar inte din yrkestitel, din bakgrund eller hur du identifierar dig någon roll; det enda som är intressant (förutom din ålder) är ditt driv och dina ambitioner.

Nätverket ligger under Handelskammaren.

»Det finns en väldig mångfald i nätverket; med killar och tjejer från många olika bakgrunder. Det gillar vi verkligen!«

Fredric ÖjebrandtCreative House

»Vi har allt från gymnasielever till arbetssökande, entreprenörer, chefer och studenter i nätverket. Det enda vi kräver är att du ska vilja utvecklas i ditt ledarskap eller ditt entreprenörskap.«

»Allt behöver inte vara hundra fokus på att starta bolag, utan Young Professionals fångar upp en drivkraft som finns även i andra sammanhang.«

Fredric ÖjebrandtCreative House

Samverkan med andra

Ett av målen med nätverket är att alla ska lära sig något på träffarna som man inte lär sig i skolan. Ett viktigt steg i det är kopplingen mellan Young Professionals och övriga delar av näringslivet. Vi ser stora fördelar med att jacka ihop ungdomarna med våra andra nätverk.

Framtiden är din

Det finns många idéer inom nätverket, som studiebesök, omvänt mentorskapsprogram, flera tematräffar och att krocka ihop Young Professionals med några av de andra nätverken på Creative House. Och mycket annat. Vad vill du få ut av Young Professionals?

Ung, driven, nyfiken?

Gå med i nätverket

Det är enkelt att bli en del av Young Professionals: kom på vår nästa träff, och nästa… och nästa. BAM! Nu är du en i gänget. Vi träffas en gång per månad och varje träff har ett specifikt tema; så det är bara att du håller utkik i kalendern.

Nätverket finns just nu i Örebro och Västerås.

Young Professional News

Vadå ung och driven?

»Du kan vara driven fast du är student. I nätverket har vi allt från gymnasielever till arbetssökande, entreprenörer, avdelningschefer och universitetsstudenter. Det enda vi kräver är att du alltid ska vilja utvecklas, antingen i ditt ledarskap eller ditt entreprenörskap.«

Petrus Dag och David Lundgren Fetah

Profiler

Ville Hanzén
Gul PR
Se profilen
Ville Hanzén
Det är inte helt lätt att få tio minuter med Niclas, för han har hela tiden bråttom till nästa möte, nästa samtal, nästa utmaning eller att förverkliga nästa idé. Men till slut sätter vi oss och pratar om livet, entreprenörskap och så klart om Creative House.
Niclas Molinder
Se profilen
Niclas Molinder
Hoppa på framgångståget
Jag är intresserad av