Creative AI - Creative House

Creative AI

Vi utvecklar

artificiell intelligens

Gå med i vår projektgrupp med ett tjugotal andra utvecklare, nördar och visionärer som tar AI till nästa nivå. Nätverket är ett samarbete mellan Creative House, Epiroc och Örebro Universitet.

Utvecklingen har bara börjat.

»Vi ser många startup-bolag som har intresse och vill veta mer om AI. Det är när man möts som det kan formas nya idéer och samarbeten.«

Camilla Ulvmyrverksamhetsledare för AI Impact Lab

»Vi som vill bygga saker får en möjlighet att träffa forskare, specialister och studenter som är framtida talanger. Vi får också träffa bolag som har en massa data och behov – och vara en länk mellan de enheterna.«

»Jag tycker att en av de stora vinsterna med AI-nätverket är att det skapas en mötesplats för alla i regionen som är intresserade av AI. Det ger en möjlighet att knyta viktiga kontakter.«

Väx dina AI-skillz

Här samlar och sprider vi kunskap kring systemutveckling i allmänhet och artificiell intelligens i synnerhet.

Vårt utvecklarteam har redan ett tjugotal medlemmar, men vi vill bli fler. Bli en Creative Member och gå med i gruppen asap. Vi träffas regelbundet, både online och afk.

Nyheter inom Creative AI

Vill du växa inom AI?
Jag är intresserad av