Creative AI - Creative House

Creative AI

Vi utvecklar

artificiell intelligens

Gå med i vår projektgrupp med ett tjugotal andra utvecklare, nördar och visionärer som tar AI till nästa nivå. Nätverket är ett samarbete mellan Creative House, Epiroc och Örebro Universitet.

Utvecklingen har bara börjat.

»Artificiell intelligens innebär ett stort och komplext teknikskifte i vårt samhälle. För att vi ska få en framtid med AI som gynnar oss människor och får oss att må bra måste många fler vara med och förstå, påverka och driva utvecklingen.«

»Jag tycker att en av de stora vinsterna med AI-nätverket är att det skapas en mötesplats för alla i regionen som är intresserade av AI. Det ger en möjlighet att knyta viktiga kontakter.«

»Vi som vill bygga saker får en möjlighet att träffa forskare, specialister och studenter som är framtida talanger. Vi får också träffa bolag som har en massa data och behov – och vara en länk mellan de enheterna.«

Väx dina AI-skillz

Här samlar och sprider vi kunskap kring systemutveckling i allmänhet och artificiell intelligens i synnerhet.

Vårt utvecklarteam har redan ett tjugotal medlemmar, men vi vill bli fler. Bli en Creative Member och gå med i gruppen asap. Vi träffas regelbundet, både online och afk.

Nyheter inom Creative AI

Vill du växa inom AI?
Jag är intresserad av