Impact Network - Creative House

Impact Network

För socialt

entreprenörskap

Vi driver ett nätverk och en mötesplats för hållbara affärsmodeller, cirkulär ekonomi och socialt entreprenörskap. Här kan vi dela kunskap och erfarenheter för att lyfta varandra.

Tillsammans gör vi skillnad – på riktigt!

»Creative House är en plattform för entreprenörskap, där vi erbjuder en möjlighet att komma i kontakt med startup-bolag och andra företag.«

Fredric ÖjebrandtCreative House

»Förutom bra arbetsplatser och en skön gemenskap satsar vi mycket på event, föreläsningar, kunskapsförmedling, nätverkande och inspiration.«

Niclas MolinderCreative House

»Det bästa med nätverket är deltagarnas engagemang och att det finns så många potentiella samarbeten.«

Niclas MolinderCreative House

Vi står inför stora utmaningar

Intresset för socialt entreprenörskap ökar hela tiden och vi vill skapa bättre förutsättningar för olika bolag och organisationer att skapa hållbara affärsmodeller och utvecklas. Världen förändras och det måste vi också göra.

Genom Impact Network samlar vi sociala bolag och entreprenörer i Region Örebro som aktivt arbetar med hållbara affärsmodeller.

Grunden i nätverket är våra träffar på Creative House i Örebro. Cirka fyra gånger per år sammanstrålar vi över en modererad lunch och efterföljande workshop.

Nyheter för nätverket

Initiativtagare

Jag är intresserad av