Kommunen i slänggungan

Idag hälsade vår samarbetspartner Örebro kommun på hos oss. Den sex personer starka delegationen har haft möten, gått på rundvandring och nätverkat med flera av företagen i huset. Från och med första november hyr kommunen fem av våra nya FLEX-platser på plan 3.

”Att ha kommunens engagemang och deltagande i huset är av stor betydelse för oss. Om vi ska skapa driv och framåtanda i Örebroregionen behöver alla samarbeta. I vår Business Community kan vi erbjuda en mötesplats och vi känner oss inspirerade när kommunen visar sitt intresse,” säger Niclas Molinder, Creative House.

På bilden tar Kenneth Nilsson (vänster) och Lennart Bondesson (höger) en välförtjänt paus från dagens möten. I slänggungorna tar jag chansen att fråga dem om näringslivet i Örebro kommun i allmänhet och Creative House i synnerhet.

”Creative House är en bra mötesplats och hubb för innovationssystemet i Örebro kommun. Här har vi en naturlig mötesplats för alla att samlas på – både startup-företag och mer etablerade entreprenörer,” säger Kenneth Nilsson, kommunstyrelsens ordförande (s).

Kommunen driver just nu ett projekt för att stärka samarbetet mellan nyföretagaraktörerna; Ung Företagsamhet, Drivhuset, Nyföretagarcentrum och andra parter som kan ha nytta av att träffas under samma tak.

”Här finns närheten till verkligheten, deltagande i näringslivet, utveckling av nya idéer och entreprenörskap som skapar tillväxt som stärker Örebro. Det är här det faktiskt händer,” utvecklar Lennart Bondesson, kommunalråd (kd).

Lennart är kommunens representant för näringslivsfrågor och har en sammanlänkande funktion för företagen i och runt Örebro.