»Från idé till genomslag«

– Att skapa värde med hjälp av immaterialrätt

Peter Strömbäck och Christina Wainikka, generaldirektör för Patent- och registreringsverket (PRV) respektive policyexpert för immaterialrätt på Svenskt Näringsliv, kommer till Örebro för att diskutera samverkan mellan forskning, företag och immaterialrätt.

Dagen börjar på Örebro Universitet, där bland annat Niclas Molinder deltar i paneldiskussionen Immaterialrätten som verktyg för samverkan mellan forskning och företag.

Efter mingellunchen kommer hela sällskapet till Creative House. PRV och Svenskt Näringsliv vill gärna träffa så många som möjligt och prata med bolagen i huset – så håll dörren öppen!

Program

08:30-09:00
Kaffe

09:00-09:20
Välkomna
Rektor Johan Schnürer, Generaldirektör Peter Strömbäck

09:20-10:00
Överblick – kunskapsbaserade tillgångar och immaterialrätt
Christina Wainikka & Christin Wendel

10:00-10:20
Kaffe och mingel

10:20-10:40
Företagsperspektivet – hur använder jag immaterialrätten för min affär?
Christina Wainikka

10:40-11:00
Forskarperspektivet – hur använder jag immaterialrätten för att få genomslag för min forskning?
Christin Wendel

11:00-11:20
Mingel

11:20-11:50
Immaterialrätten som verktyg för samverkan mellan forskning och företag
Christina Wainikka & Christin Wendel

11:50-12:00
Sammanfattning och vägar framåt

12:00-12:45
Mingellunch

12:45-senare
Besök på Creative House