Näringslivsfrågor & jordgubbstårta

Dagen till ära har vi Region Örebro län på besök – mer specifikt nämnden för regional tillväxt. De har i uppdrag att arbeta med innovation, entreprenörskap, arbetsmarknad, kompetensfrågor, kulturfrågor, kreativitet och andra tillväxtfrågor inom regionen. Bland annat.

”Det vi jobbat med idag är nästan uteslutande näringslivsfrågor, innovationsfrågor och en handlingsplan för livsmedelskedjan,” säger Irén Lejegren, nämndens ordförande.

Jag fångar upp henne och Petter Arneback, som är regional utvecklingsdirektör, direkt efter mötet. Vi pratar om dagens sammanträde, hur regionen samverkar med kommunerna och hur det är att styra en skuta med cirka 10 000 anställda och en omsättning på 10-12 miljarder per år. Samtalet glider över på entreprenörskap och kreativitet.

”Jag var här för några veckor sedan och blev väldigt inspirerad av den här miljön. Det är något som jag vill ta med mig hem till våra medarbetare – att lära oss hur man skapar en kreativ miljö,” säger Petter. ”Det vi gjort idag är att vi har tagit fram en handlingsplan för näringsliv och entreprenörskap, och där har Creative House haft en del i arbetet.”

Vi pratar om vikten av att politiskt styrda organisationer är ute på fältet och träffar företagare och entreprenörer, så att det finns en koppling mellan de beslut som fattas och dem besluten ytterst berör.

”Vi vill närma oss fler aktörer och har det varit kanonbra att vara här. Vi möttes av en liten blomma på borden. Den omsorgen – det kändes väldigt trevligt. Sedan har det fungerat bra med kaffe, lunch, storbildsskärmarna och allt. Jordgubbstårtorna!” säger Irén.

Irén förklarar att den största anledning att förlägga mötet här var att få träffa människorna bakom Creative House. Vore det inte för människorna i huset hade de lika gärna kunnat använda någon av konferenslokalerna i Regionens hus på Eklundavägen 2.

”Vi jobbar för att vara en neutral plattform, där vi kan samla alla som arbetar med entreprenörskap i olika former. Självklart är regionen en viktig part i det arbetet. Att de hade sitt möte här idag kan vara grunden till att göra massvis med spännande saker i framtiden,” säger Fredric Öjebrandt, Creative House

Petter och Irén nickar instämmande.

”Jag ska ha möte med Fredric snart och försöka hitta formerna för framtida samarbeten,” avslutar Petter.