Marknadsprofilering

Marknadsprofilering i Örebro AB arbetar inom två inriktningar: Som eventpartner med fokus på strategiska event. Som process- och projektledare för större projekt med uttalade […]

Read More