Utveckla en långsiktig plan för hur ni ska kommunicera med marknaden.

Varför annonserar ni? Var hittar ni era målgrupper? Hur ser ni till att alla era marknadsaktiviteter bidrar till ett tydligare och starkare varumärke som ger bättre renommé och fler affärer? Jag hjälper mina kunder med att värdera och strukturera marknadsföringen.

Genom en process som tydliggör ert varumärkes identitet, era unika fördelar och företagets karaktär skapas en långsiktig plan för kommunikationen med marknaden. Planen hjälper till med att skapa ett tydligare och mer attraktivt varumärke hos de målgrupper som är viktigast för er.

070-773 32 88 linus@creatview.se creatview.se