David Cederlöf – illustratör och grafisk formgivare

Min verksamhet består av två delar. Dels formgivning som ofta innebär logotyper, trycksaker och grafiska identiteter. Dels nischade illustrationer och typografiska bilder för marknadsföring, information, kampanjer eller event. I vissa uppdrag ingår både illustration och formgivning.

Jag har lång erfarenhet och ett brinnande intresse för traditionell illustration, typografi och vektorbaserad grafik.

Medlem i Svenska tecknare. Läs mer om Svenska tecknare och bildköparens vanliga frågor här.