Hållbar tillväxt!

För att bygga en långsiktigt hållbar tillväxt vet vi att man behöver jobba på alla nivåer och inkludera all personal. Därför erbjuder NSM anpassade lösningar inom sälj- och ledarutveckling, likväl som konflikt- och stresshantering.

Föreläsningar, executive coaching och företagsanpassade lösningar erbjuds med samma betoning som NSM haft sedan starten 1995; Vi varvar verklig praktik med teori – allt grundat i utbildarens egna erfarenheter av ledarskap och företagsutveckling.

”Inom Nordic School of Management vill vi präglas av nyfikenhet, ansvar och generositet. Det är i just den andan vi erbjuder tjänster för hållbar tillväxt!” – Joakim Samuelsson, vd

010-33 00 233 info@nsm.se nsm.se