Nordic School of Management

Hållbar tillväxt!

För att bygga en långsiktigt hållbar tillväxt vet vi att man behöver jobba på alla nivåer och inkludera all personal. Därför erbjuder NSM anpassade lösningar inom sälj- och ledarutveckling, likväl som konflikt- och stresshantering.

Föreläsningar, executive coaching och företagsanpassade lösningar erbjuds med samma betoning som NSM haft sedan starten 1995; Vi varvar verklig praktik med teori – allt grundat i utbildarens egna erfarenheter av ledarskap och företagsutveckling.

”Inom Nordic School of Management vill vi präglas av nyfikenhet, ansvar och generositet. Det är i just den andan vi erbjuder tjänster för hållbar tillväxt!” – Joakim Samuelsson, vd

010-33 00 233 info@nsm.se nsm.se