Föreläser digitalt interaktivt, om att fler – både ledare och medarbetare – måste ta ansvar för att göra varandra bättre.

Är moderator och skapar digitalt interaktiva möten som handlar om rätt saker, på rätt sätt, så att mötet blir bra för både arrangör och publik.

Leder digitala workshops, så att fler kan delta i skapandet av resultatet av ett möte.

0735-26 96 90 jon@happybear.se happybear.se