Med visselblåsartjänsten WH!BLER fångar ni upp allvarliga missförhållanden i er verksamhet

Det är oftast väldigt kostsamt både ekonomiskt och för varumärket när en verksamhet drabbas av missförhållanden, det vill säga när det sker händelser och handlingar som är skadliga för människa eller miljö. Oftast vet man inte hur man ska rapportera missförhållanden och dessutom är många rädda för repressalier.

En riktigt bra visselblåsartjänst ser till att visselblåsaren är helt anonym och ger din verksamhet en värdefull försäkring genom att erbjuda möjligheten att fånga upp och agera innan en skada blir för stor.

Vad betyder visselblåsare?

Ordet visselblåsare, som härstammar från engelskans whistleblower, är en person som läcker information i syftet att avslöja missförhållanden inom den verksamhet personen tillhör.

Fördelar med visselblåsning:

  • Stärker verksamhetens varumärke.
  • Möjliggör så att missförhållanden avslöjas och hanteras innan de gör stor skada.
  • Ger tydliga signaler till anställda och kunder att man som företag vill agera rätt.

Fördelar med extern visselblåsartjänst:

  • Visselblåsningen hanteras av personer med specialistkompetens.
  • Ökat förtroendet kring att fånga upp och hantera ärendet rätt.
  • Hanteringen av anonymiteten upplevs som säkrare.
  • Underlättar utredningsarbetet.

Nya regler från EU införs fram till 2022, vilket bland annat innebär att kommuner med mer än 10 000 innevånare eller företag med över 50 anställda måste implementera ett system för att kunna rapportera oegentligheter. Det innefattar även ett starkare och långtgående skydd mot repressalier för visselblåsare. Ingen ska behöva riskera sitt jobb eller sitt rykte för att ha avslöjat överträdelser inom sin verksamhet.

Visselblåsning har helt enkelt blivit ett väldigt viktigt verktyg i arbetet för att skapa ett hållbart samhälle.