Moelven Byggmodul AB är en av Sveriges ledande tillverkare av trämodulsystem till flerbostadshus, skolor, förskolor, omsorgsboenden och verksamhetslokaler. Trä är ett närodlat, hållbart byggmaterial som ger möjlighet till miljöcertifieringar och grön finansiering. Industriellt framtagna modulbyggnader är kostnadseffektivt och kalkylsäkert. Moelven Byggmodul AB är en fristående del av skogsindustrikoncernen Moelven ASA, med huvudkontor i Moelv, Norge.