Vi gör allt inom ekonomi – så kan ni kan ägna er åt annat!

Ekonomibyrån Volant drivs av Lina Alexis och Pernilla Kåberg, som båda är auktoriserade redovisningskonsulter. Vi jobbar med:

  • Bokföring
  • Bokslut
  • Moms
  • Löner
  • Årsredovisningar
  • Deklarationer

Vår ambition är att digitalisera och effektivisera så mycket som möjligt. Både bokföring och bokslut görs ofta helt digitalt. Efter att jobbat många år tillsammans på en större byrå, valde vi under våren 2018 att starta eget. Vi är en personlig och lättillgänglig byrå.

Att sitta på Creative House passar oss utmärkt – här finns personer från olika branscher som ger oss bra utbyte och trevligt umgänge!