hrtwrk

HRTWRK – Kommunikation som bygger relation

Vi stöttar verksamheter att nå, och behålla, en hög professionell nivå gällande bemötande och service. Med grunden i informationsdesign och beteendevetenskap utvecklar HRTWRK många spännande verksamheter inom såväl offentlig som privat sektor.

HRTWRK utbildar i kundkommunikation, internkommunikation, förhållningssätt och hur varje medarbetares kommunikation stärker eller stjälper varumärket. Vi erbjuder bland annat föreläsningar, workshops, beteendeträning, ledarskapsstöd, resultatuppföljning, coaching för medarbetarutveckling, stöttning i framtagandet av policys och mallar, utveckling av kundnöjdhet (NKI) och effektivitet (FCR).

073-230 61 86 elin@hrtwrk.se HRTWRK.se