Inkubera är Örebroregionens företags- och tillväxtinkubator och är finansierat av offentliga medel. Genom att stötta regionens innovativa företag med bland annat individuell affärscoachning, experthjälp och stöd för att hitta extern finansiering, kan företagen växa säkrare och snabbare.

Inkubera är en del av regionens innovationssystem och utgör en brygga mellan forskningen på Örebro universitet och regionens näringsliv. Sedan starten har de bolag som vi har jobbat med skapat över 2 000 årsarbetsplatser, 2,5 miljarder i omsättning samt dragit in en miljard i kapital och skatter till regionen.