PUNK KONSULT FINNS TILL FÖR ATT BIDRA MED ENGAGEMANG OCH KUNSKAP SOM SKAPAR FÖRÄNDRING FÖRBÄTTRING FASTIGHETERS HÅLLBARHETSPRESTANDA.

-PROJEKT- OCH HÅLLBARHETSUTVECKLING

-BESTÄLLARSTÖD

-TIDIGA SKEDEN

BOLAGET DRIVS MED EN MENTALITET INSPIRERAD AV PUNKEN OCH SKATEKULTUREN MED STOR ÖDMJUKHET OCH ETT JÄVLAR ANAMMA.