Att ta något vidare. KB18 förädlar företag och idéer.

Vi arbetar med att ta existerande företag vidare i sin utveckling. Det finns många företag i Sverige som är i behov av en ny ägare. Den tidigare ägaren kan vara till åren kommen eller det kan finns helt andra skäl till att en ny ägare måste ta ett specifikt företag vidare för framtiden.

”Tusentals mindre och medelstora företag utgör den industriella ryggraden i vårt land. Att skapa värden för många genom att investera vidare i några av dessa fantastiska företag är vår idé.”

Vi söker företag med en stark historia, men med möjlighet till en ännu större framtid. Vi har hittills genomfört fem förvärv av bolag som vi nu bygger vidare. Vi ser gärna ett partnerskap med den tidigare ägaren som en god idé. Det är centralt att den som säljer sitt företag är med och genomför en långsiktig överföring av kunskapar och erfarenheter.

070-343 96 14 info@kb18.se kb18.se