Electricity. Reinvented.

Du vet säkert att det pågår en snabbt ökande elektrifiering i samhället och att det redan nu pratas om brist på elenergi och effekt? Ett systemskifte väntar runt hörnet, där lokal elproduktion, energidelning, energilagring och förnyelsebar energi är viktiga pusselbitar.

Genom att driva på integreringen av elbilar, solceller och batterilager i fastigheter är Ferroamp en viktig möjliggörare i omställningen till smart och hållbar stadsbyggnad.

»För att bli lite mer konkret så erbjuder vi fastighetsägare systemlösningar – hårdvara och mjukvara – som mäter, styr och optimerar fastighetens energiproduktion och energikonsumtion. Vi ger fastighetsägaren full kontroll över sin elektrifiering och möjlighet att vara en del av en hållbar energiomställning. Bra för fastighetsägarnas ekonomi, bra för samhällets kapacitetsbrist och bra för planeten,« säger Åsa Hedman.

Vi är börsnoterade på First North Growth Market och har vårt huvudkontor i Stockholm. På Creative House sitter vår kommunikationschef Åsa Hedman.