INVOLVUS

INVOLVUS erbjuder oberoende rådgivning på deltid, som förstärker företag och organisationer med kompetens inom IT. Primärt i roller som IT-ansvarig, IT-strateg och/eller projektledare.

Vi fungerar som rådgivare på insidan hos våra kunder med uppgift att analysera behov, inspirera till nya idéer och tillsammans med leverantörer designa affärsdrivande IT-lösningar som vi genomför på både operativ och strategisk nivå.

Att ta helhetsansvar över våra kunders IT är vårt signum. Där får man tillgång till all vår samlade erfarenhet, samt till vår utvecklade metod, för att smidigare ta fram en långsiktig strategi som vi sedan styr för att uppnå önska målbild. Vi har även en egenutvecklad IT-portal som möjliggörande verktyg till vårt arbete. Den är uppbyggd i moduler och innehåller bland annat avtalshantering, analys/plan, projektstyrning samt möjlighet till listor för GDPR-inventering, licenser, användare, hårdvara etc. I vår IT-portal får vi en samlad bild över allt som rör IT-arbetet, och kan följa upp vad som behöver göras och vem som är ansvarig.

På Creative House sitter Örebros ortschef Jesper Sipola